Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut
TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi
Lõputöö koostamise ja vormistamise juhend - Sarnased failid
Vahel, kui neid ei ole märgitud, tuleb autorite asemel märkida asutus, kus töö tehti, nt (Tartu Ülikool, 2018). Kui ka asutust ei ole võimalik tuvastada, kasutatakse autori asemel pealkirja, nt (Viitamine teisele autorile või teosele, 2017). Teksti sees sõltub viitamise viis autorite arvust (vt joonis).
Lõputöö koostamise ja vormistamise juhend - Sarnased failid
Viitamise stiil. Viite täpne vormistus on kokkuleppe küsimus, tähtis on, et eelmainitud informatsioon (elemendid) oleks olemas. Erinevad erialad ja valdkonnad kasutavad erinevat viitevormistust, mida võiks ka nende valdkondade artiklites järgida. Tuleks jälgida, et kõik ühe artikli viited oleksid ühes stiilis.
Dokumendid, esitluspõhjad ja juhendid | Tallinna Ülikool
Tallinna Tehnikakõrgkooli kirjalikes töödes kasutatakse automaatse viitamise stiili IEEE 2006. Viidata võib ka käsitsi, aga sellisel juhul tuleb vormistamisel kinni pidada IEEE 2006 viitamisstiili põhimõtetest. Andmed enamiku allikate kohta saadakse teavikute tiitellehelt ja/või selle pöördelt (mitte kaanelt!).
Dokumendid ja juhendid | Tallinna Ülikool viitamise juhend tallinna ülikool
Tööde vormistamine - Tallinna Ülikool. Loetelu vormistamise üldiseks aluseks on APA juhend. Viitamise ja allikate haldamise hõlbustamiseks on olemas ka tarkvara (nt EndNote), mis automaatselt vormindab viite ja allika kirje nõuetekohaseks ning lingib soovi korral allika viitega. Iga kirje esimene rida algab ilma taandreata, järgmised
Vikipeedia:Viitamine – Vikipeedia
Dokumendid, esitluspõhjad ja juhendid. Otsid lõputöö koostamise juhendit, praktika juhendit või soovid tutvuda kaitstud töödega? Siit leiad hulga olulisi dokumente.
Infootsing: allikad ja meetodid - Tallinna Ülikool
Käesolev töö käsitleb Tallinna Ülikoolis matemaatika ja matemaatika didaktika akadeemilise suuna bakalaureusetöödele esitatavaid sisulisi ja vormistuslikke nõudeid. Töö jaguneb neljaks osaks, millele eelneb sissejuhatus ja järgneb kokkuvõte ning kasutatud kirjanduse loetelu.
Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut
Täpsem viitamise juhend peatükis 3 ja kasutatud allikate loetelu koostamise juhend peatükis 4. 2.7. Lisad Sisaldavad tavaliselt materjali, mida on töö eesmärkide saavutamiseks vaja läinud, kuid mis töö sisuga ei ole nii otseselt seotud (nt küsitluslehed, suuremad plaanid ja kaardid, mõõtmisprotokollid jms).
Vormistamise juhend | Kirjandus - Tööde vormistamine
Vancouver (Monash University juhend) - numbriline stiil meditsiin, loodusteadused; Vt. ka Viitamise ABC. Veronika Rogalevitš (Tallinna Ülikool), Siret Lahemaa (Lauka Põhikool) Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License