Tartuviipekeeletolgid

Seekord sai laulupeost ehedalt osa ka kurtide kogukond. Laulukaare ees tõlgiti esmakordselt kohapeal kõik laulud ja ka muusika viipekeelde. Kurtide kogukonna liige Sirle ja viipekeele tõlk Külli Terras-Masing rääkisid Postimehele, mis tunne on muusikat visuaalselt kogeda ning kuidas seda tõlkida neile, kes pole kunagi muusikat kuulnud.

Avaleht – Viipekeeletõlgid viipekeele tõlk

Download PDF: Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s): http://hdl.handle.net/10062/26 (external link) http

Vaimugeodeet: Mandela mälestusteenistuse viipekeeletõlk viipekeele tõlk

Pea veerandsada aastat hiljem asus Helle oma praegusele töökohale, temast sai Eesti Kurtide Liidu Lõuna-Eesti keskuse viipekeele tõlk. «Kui inimene ikka sammub mingis suunas, siis ta sinna kohale jõuab,» tähendab ta selle peale ja tunnistab, et kuulmispuudega inimestest oli selle aja peale saanud justkui tema teine perekond.

Larisa Hamburg Profiles | Facebook viipekeele tõlk

Tallinna viipekeele tõlketeenus Viipekeeletõlkide nimekiri teenuse osutajate lõikes 2014. Viipekeeletõlkide OÜ Jrk. nr. Nimi

Viipekeele vahendusel laulupidu «kuulanud» kurt: mul sees

Magistriõpe Sessioonõpe. Sessioonõppes (senises avatud ülikooli õppes) toimub auditoorne õppetöö üks või kaks korda kuus kolme-neljapäevaste õppesessioonidena, enamasti neljapäevast pühapäevani.

Koolituse ümber käib puntratants : Õpetajate Leht viipekeele tõlk

Download PDF: Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s): http://hdl.handle.net/10062/26 (external link) http

Teemalehed - DELFI

Viipekeele Tõlkide Ühingu 20. aastapäevale pühendatud artiklite kogumik ülevaate Tõlk asub teenust osutavas tõlkekeskuses ja tema ülesandeks on anda edasi suuline kõne viipekeeles ning viipekõne suulises keeles (Brunson, 2008: 6, 22). Teenuse üks põhilisemaid eesmärke on tagada kurtidele võrdväärsed võimalused

Kurtide Elu: 02/09 viipekeele tõlk

Kuna olen atesteeritud tõlk ja Eesti Viipekeele Tõlkide Ühingu liige, siis nemad korraldavad koolitusi ja nii täiendan oma viipekeelt. Nii et mõnes mõttes võib öelda, et uued viiped levivad n-ö käest kätte? Ma arvan küll. Kui näiteks istun koos kurdiga ja ta hakkab rääkima, siis ma vahel küsin, et …

Tartu Ülikool - dspace.ut.ee viipekeele tõlk

Eesti viipekeele tõlk (rakenduslik kõrgharidus) Viipekeeletõlk on spetsialist, kelle töö põhieesmärgiks on kahe keele ja kultuuri vahendamine, kusjuures üheks töökeeleks on viipekeel. Viipekeeletõlk on kurtidele ja kuuljate vahendaja, andes seeläbi kurtidele võimaluse kuulvas ühiskonnas teistega võrdväärselt toime tulla.

Õppekavad ja vastuvõtutingimused | Tartu Ülikool

Viipekeele tõlketeenuse kord 2018. aastal: Teenuse tundide maht ühele kliendile 2018. aastal on kuni 24 tundi kalendriaastas, 2 tundi kalendrikuus, alaealiste laste vanematel lapsega seotud asjaajamisteks täiendavalt 1 tund kalendrikuus, kuid tuleb arvestada kuulimiidiga.

Images of Viipekeele Tolk

Õppekorralduslik nõustamine Oma õppekavaga tegeleva õppekorralduse spetsialisti kontakti leiad allpool olevast tabelist. Kui vajad nõu üldisemates küsimustes nagu õppekava täitmine ja moodulite valimine , õppetoetused , vabade õppekohtade täitmine , ravikindlustus jne, võib pöörduda õppeosakonna õppekorraldusnõustaja poole.

Eesti viipekeel - EAD

Selleks, et teist inimest mõista, on vaja keelest aru saada! MTÜ Tartu Viipekeeletõlgid ühendab Tartus tegutsevaid viipekeeletõlke. MTÜ Tartu Viipekeeletõlgid