Kirjalike Tööde Vormistamise Juhend - Sarnased failid ttü tiitellehe vormistamine

Doktoritööle esitatavad nõuded ja vormistamine. 25. oktoobri (2017) rektori käskkirjaga kehtestati doktoritöödele esitatavad nõuded ja vormistamise kord on üleval siseveebis. Alates 1. jaanuarist 2018. a on uus mall kohustuslik. Kasutusel on Wordi ja LaTeX vormid.

Homepage < Tallinn University of Technology ttü tiitellehe vormistamine

We would like to show you a description here but the site won’t allow us.

ÕPILASTE KIRJALIKE TÖÖDE KOOSTAMINE JA VORMISTAMINE

Magistritöö vormistamisest (uue vormistusjuhendi tutvustus) Dr Oliver Parts, PhD 14.02.2012 HEAD SÕBRAPÄEVA KÕIGILE! LOENGUKAVA Üldnõuded Tiitelleht Sisukord Töö tekstiosa Arvud Tabelid Joonised Valemid Loetelud Viitamine algallikatele Viidatud allikate loetelu Lisad ÜLDNÕUDED ÜLDNÕUDED (1) Formaat A4, ühepoolne Erandiks on tiitelleht, selle pöördleht trükitakse tiitellehe

TEADUSTÖÖ KORRALDUS JA MEETODID IRT8860, …

Tiitellehe, autorideklaratsiooni, sisukorra, kasutatud kirjanduse loetelu ja lisade vormistamist käsitletakse käesoleva juhendi 3. peatükis Töö vormistamine. 2.3.1 Sissejuhatus Sissejuhatuses formuleeritakse töö eesmärk ja antakse lühike ülevaade töö iseloomust,

Magistritöö vormistamisest

Kaitsmisele lubamise ja töö kaitsmise kord on sätestatud TTÜ nõukogu 18.11.2008 määrusega nr 5 „Tallinna Tehnikaülikooli lõpetamise eeskiri“, mille terviktekst on kättesaadav TTÜ koduleheküljel dokumendiregistris õppetegevuse all. Väljavõtteid määrusest, mis puudutavad bakalaureuseõpet, on esitatud käesoleva juhendi lisas

BAKALAUREUSETÖÖDE VORMISTAMISE KORD JA

2.3 Kirjaliku töö vormistamine 2.3.1 Tiitelleht Tiitellehe (Lisa 1) ülaserva kirjutatakse suurtähtedega kooli nimi. Lehekülje 2/3 kõrgusele kirjutatakse töö autori ees-ja perekonnanimi, selle alla klass. Umbes poole lehekülje kõrgusele kirjutatakse suurtähtedega pealkiri, selle alla …

EESTI LENNUAKADEEMIA KIRJALIKE TÖÖDE VORMISTAMISE … ttü tiitellehe vormistamine

Doktorant esitab doktoritöö käsikirja koos vajalike dokumentidega TTÜ kirjastusele vastavalt doktoritööde avaldamise korrale. Lisa 1 . Doktoritööde vormistamise korra juurde. Töö esi- ja tagakaane näidised. Esikaas Tagakaas Lisa 2 . Doktoritööde vormistamise korra juurde. Töö tiitellehe ja tiitellehe

ELEKTROONIKA JA JÕUPOOLJUHTTEHNIKA ttü tiitellehe vormistamine

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your …

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Elektriajamite ja jõuelektroonika ttü tiitellehe vormistamine

2.3 Laboratoorse töö aruande vormistamine Aruanne koosneb tiitellehest, seletuskirjast, tabelitest ja graafilisest osast. Aruande tiitellehe ülaosas paikneb vormikohane päiseosa (joonis 1), mille alla joonestatakse lülitusskeem. Kui lülitusskeeme on mitu, siis võib need joonestada järgmisele lehele ning varustada vastavate pealkirjadega.

KIRJALIKE TÖÖDE KOOSTAMINE JA VORMISTAMINE Metoodiline … ttü tiitellehe vormistamine

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s

Kuidas kirjutada referaati ttü tiitellehe vormistamine

(TTÜ) School of Engineering requirements for the bachelor’s, master’s, integrated and professional higher education studies’ graduation theses, describes the procedures of these’ compilation and defence and gives guidelines for formatting. This requirements follows the legislation of the Republic of Estonia and TTÜ study regulations

Doktorandile < TalTechi kirjastus < Organisatsioonid

(kehtestatud TTÜ nõukogu 18.06.2013 määrusega nr 6, muudetud nõukogu 17.06.2014 määrusega nr 6). Olenemata sellest, kas lõputöö on uurimis- või projekteerimisalane, koostab üliõpilane juhendaja ja konsultantide nõudeid ning soovitusi arvestades lõputöö kava ja …

NÕUDED ÜLIÕPILASTÖÖDELE INSENERITEADUSKONNAS …

TEADUSTÖÖ KORRALDUS JA MEETODID IRT8860, loengukonspekt 3-10 Heldur Haak 4 TEADUSTÖÖ ETAPID 4.1 Magistri- ja doktoritöö Üldjuhul teadustöö kirjalik vormistamine algab uurimis- (või katse-)päeviku pidamisest.