Teadusartiklid, mis näitavad negatiivseid bioloogilisi

Esitatud teadusartiklid jagunevad formaalselt kaheks suhteliselt iseseisvaks tsükliks, mis kokku moodustavad ühise terviku: esiteks - uued ketoonide asümmeetrilise oksüdatsiooni meetodid kiraalsete komplekskatalüsaatorite manulusel, kasutades looduslikku viinhappe estrit kiraalse ligandina, ja teiseks - viinhappe estri muundamine uute

CV: Marko Vendelin

ttü teadusartiklid Digikogu annab juurdepääsu TTÜ doktori-, magistri-, bakalaureuse- ja rakenduskõrghariduse diplomitöödele; õpikute ja õppematerjalide e-versioonidele ning Tehnikaülikooli ajalooga seotud publikatsioonidele. TTÜ-s kaitstud doktoritöid avalikustatakse digikogus alates 2005. aastast ja lõputöid alates 2014. aastast.

Studioosus märts by TTÜ Tudengiajakiri - Issuu

juhendaja on väljastpoolt TTÜ-d, siis on kaasjuhendaja ülesandeks jälgida, et töö vastaks sisult, Lisadeks võivad olla täiendavad tabelid, joonised, teadusartiklid jms, mis lisanduvad töö lõppu, eraldi köitena või elektroonilisel andmekandjal. Magistritöös on vajalik täpselt ära näidata autori omapoolne panus. Ülejäänud

Olulisi sündmusi keemiainstituudis 2

Eelretsenseeritud teadusartiklid elektromagnetväljadega seotud teemade kohta UUED POSTITUSED TTÜ emeriitprofessor Hiie Hinrikus: “Kinnitada, et 5G tehnoloogia on täiesti ohutu, ei ole võimalik ei nüüd ega ka peale tuhandet uut uuringut” 12. okt. 2019

referaat

TTÜ uurimiskomisjoni väitel unustasid projektis mitteosalemises süüdistatud professorid publikatsioonides seose rahastusega lihtsalt mainimata või valmisid projektiga seotud teadusartiklid tagantjärele ning aruandlusesse ei jõudnud.

Referaatide teemad - ttu.ee

Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks!

Riigi teaduspreemia 2004 TTÜ orgaanilise keemia õppetooli

Autoriõiguse peatükis sätestatakse autori varaliste õiguste kuuluvus TTÜ-le kui teos on loodud tööülesannete täitmisel või õigused on üle antud TTÜ-le lepingulises vormis. Erandiks on teadusartiklid ja konverentsiettekanded, mille suhtes autori varalised õigused kuuluvad autoritele.

Kõik andmebaasid / All Databases < Andmebaasid / Databases

Kuigi teadusartikkel esindab tarbeteksti ja muinasjutt ilukirjandusteksti, vastandudes seeläbi oma põhifunktsioonidelt üksteisele, on neil olemas selge ühisosa – narratiiv, lihtsamalt öeldes lugu. Teadusartiklist kui loost kirjutavad Riina Reinsalu ja Ann Veismann Tartu Ülikooli eesti ja …

2010 < TTÜ teaduskonkursid < Konkursid ja preemiad

UurimisrühmadMolekulaarse Rakutehnoloogia Tippkeskus koondab enda alla 7 uurimisgruppi Tartu Ülikoolist (TÜ) ja Tallinna Tehnikaülikoolist (TTÜ). Need grupid on osalised ka kahes varem loodud Eesti teaduse tippkeskuses: Keemilise Bioloogia Tippkeskuses ja Keskkonnamuutustele kohanemise tippkeskuses (ENVIRON).

Teadusartikkel ja muinasjutt – mis neid ühendab

20.02.2007 kinnitas TTÜ rektor 2006. aasta parimate õppejõudude valimise tulemused, kusjuures matemaatika-loodusteaduskonnast valiti parimaks professor Mihkel Kaljurand. Riigi teaduspreemia 2007 15.02.2007 määrati ja 24.02.2007 anti üle riigi teaduspreemiad eelneva nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud tööde eest.

ETIS - Tööandjate hinnangud TTÜ õppekavadele

ttü teadusartiklid Olemas on tohutu hulk tõendusmaterjale, kuid avalikkuse ja isegi akadeemilise seltskonna teadlikkus nendest tundub olevat väga kesine. Seetõttu on Powerwatch.org koondanud kokku elektromagnetkiirguse teemal avaldatud teadusartiklid koos märkega, kas artikkel kajastab tõsist tervisemõju või mitte või on mingil muul põhjusel sisult oluline.