TTÜ AAL üldkoosolek 28.märts 2019

ttü matemaatika loodusteaduskond Prof Margus Lopp: Matemaatika-loodusteaduskond Tallinna Tehnikaülikoolis - 6 aastat arengut - Slaidid, 19.09.2008 (pdf) Prof Margus Lopp: Asymmetric chemical transformations and chemical biology - Slaidid, 16.09.2008 (pdf) Prof Tõnis Kanger: Organokatalüüs asümmeetrilises sünteesis - Slaidid, …

CV: Vilja Mardla

ttü matemaatika loodusteaduskond TTÜ on ainus koht Eestis, kus arendatakse päikesepaneele ja meteoroloogiat; vaid siin õpid tundma energiaid ja ookeane, kõrg- ja nanotehnoloogiat, maakera kliimat ja kaasaegset keskkonnateadust. Saad väga mitmekülgse hariduse, mis sisaldab inseneriteadust, füüsikat, matemaatikat, füüsikalist okeanograafiat ja atmosfäärifüüsikat.

TTÜ keemiainstituudist

TTÜ lõpuaktus matemaatika loodusteaduskond ja energeetikateaduskond 20.06.2005 TTÜ lõpuaktus keemia- ja materjalitehnoloogia ning matemaatika-loodusteaduskond 20.06.2011

Kontakt < Dekanaat < Loodusteaduskond < Teaduskond

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

TTÜ matemaatika-loodusteaduskonna VIII teaduskonverents

TTÜ matemaatika-loodusteaduskonna VIII teaduskonverents 12. november 2015, Mektory konverentsisaal (Raja 15) Olete oodatud osalema! 13:00 Avasõnad

IT-teaduskond – TalTech

Matemaatika-füüsika teaduskonna töötajate 1996.a. ilmunud publikatsioonid

ERIS - Eesti teadus- ja arendustegevuse infosüsteem

Loodusteaduskond. Geoloogia instituut Keemia ja biotehnoloogia instituut Küberneetika instituut Meresüsteemide instituut. Majandusteaduskond. TTÜ Matemaatika-loodusteaduskonna teaduskonverents (2009 a.) 9. oktoober 2009 a. (Akadeemia tee 3, X-209) 11.00 Avamine Avasõnad. Prorektor Rein Vaikmäe.

Matemaatika (5.-12. kl) < Õpiabi < Kooliõpilane < Tallinna

Matemaatika-loodusteaduskonna 10. juubeliaastale pühendatud teaduskonverents toimub 27.novembril 2012 TTÜ aulas. Seekord esinevad teadusettekannetega kaks TTÜ audoktorit ja kaks külalist Tartu Ülikoolist. Teaduskonverentsile järgneb teaduskonna 10. juubeli tähistamine TTÜ Tudengimajas. Esineb TTÜ

Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond

Ettevõtete juhid kurdavad sageli, et nende jaoks on IT-inimeste jutt kui hiina keel, millest parimal juhul suudetakse mõista veerandit. Äriinfotehnoloogia just seda “hiina keelt” õpetabki: suudad aru saada äri poole vajadustest ja tõlkida need IT-inimeste jaoks arusaadavasse keelepruuki ning vastupidi.

TTÜ lõpuaktused 2005-2012 - YouTube

Vilja Mardla, doktorikraad, 2008, (juh) Gennadi Kobzar, Inhibition of platelet aggregation with combination of antiplatelet agents (Trombotsüütide agregatsiooni inhibeerimine antiagregatiivsete ainete kombineerimisega), Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Bioorgaanilise keemia õppetool.

2. TTÜ Matemaatika-loodusteaduskonna teaduskonverents

ttü matemaatika loodusteaduskond TTÜ, infotehnoloogia teaduskond, e-riigi tehnoloogiate ja teenuste õk, 1. a magistrant Rudolf-Harri Oberg TÜ, matemaatika-informaatikateaduskond, matemaatika õk, 1. a magistrant Sander Ots TTÜ, Tartu kolledž, tööstusökoloogia õk, 2. a üliõpilane Talvi Pihl TTÜ, matemaatika-loodusteaduskond, biomeditsiinitehnika ja

Avalehekülg < Tallinna Tehnikaülikool - Sinu elustiil!

Matemaatika sisseastumiskatsed toimuvad ainult eesti keeles! Katsele eelneval päeval (25. juunil kell 10.00-17.00) toimub Tallinnas tasuta konsultatsioon katsele registreerunutele. Soovi korral võivad Tallinna konsultatsioonil osaleda ka Virumaal ja Saaremaal katse tegijad.

Avalehekülg < Tallinna Tehnikaülikool - Sinu elustiil!

Loodusteaduskond 51 15 70% Majandusteaduskond 48 11 52% Kokku 49 12 50% Ehitusteaduskond 48 18 78% Energeetikateaduskond 59 20 100% Infotehnoloogia teaduskond 48 14 44% Keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskond 52 18 67% Majandusteaduskond 47 10 46% Matemaatika-loodusteaduskond 51 12 62% Mehaanikateaduskond 40 12 57% Sotsiaalteaduskond 47 7 67%

Loodusteaduskond < Teaduskond < Tallinna Tehnikaülikool

ttü matemaatika loodusteaduskond Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Matemaatikainstituut, Rakendusmatemaatika õppetool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Küberneetika Instituut Towards hierarchical approach for large nonlinear multi-objective optimization problems