Juhendaja: professor Milvi Tepp - PARE

Kava tähendab edaspidise töö nii sisulist kui ajalist planeerimist, sealhulgas katselise osa jaoks vajaliku tegevuse planeerimist. Kava tuleb kooskõlastada juhendajaga. Selline kava peaks tähtaegade poolest olema kooskõlas ametlikult esitatava lõputöö tegemise ajakavaga, mis koostatakse vastavalt kehtivale magistri- ja doktoriõppe

Lõputööde teemade näited - YKI, TTU

Äriinfotehnoloogia magistriõppe kava IABM (kureerib TTÜ informaatikainstituut) •Sotsiaal- ja majandusteadused 10.0 EAP •Arenduse moodul 28.0 EAP •Juhtimise moodul 28.0 EAP •Otsustuse moodul 17.0 EAP •Vabaõpe 7,0 EAP •Lõputöö 30 EAP

TTÜ Ehitusmaterjalid - Home | Facebook ttü lõputöö kava

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

Juhtimine ja turundus < Magistriõpe < Tudengile ttü lõputöö kava

Iga haridusastme (bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe) lõpetamiseks tuleb õppuril teostada lõputöö. Soovitatav (kuid mitte nõutav) on lõputöö sooritada instituudis, mis kureerib õppekava, mille alusel õpite. Keemiainstituudi vastav kava on Rakenduskeemia ja biotehnoloogia (YASB, YASM), doktoriõppes Keemia ja geenitehnoloogia

TTÜ infotehnoloogiateaduskond

Lõputöö kava koostamine 01.03.2014 2. Katsete tegemine 01.04.2014 3. Põhiosa kirjutamine 12.05.2014 4. Vormistuse viimistlemine ja köitmine 19.05.2014 5. Lahendatavad insenertehnilised ja majanduslikud probleemid: Lõputöö käigus projekteeritakse CAD tarkvara abil vormelauto FEST 14 esiemesed ja tagumised veljed.

Teedeehitus ja geodeesia < Integreeritud õpe < Õppetöö ja

Lõputöö teema leidmiseks pöörduda teedeehituse ja geodeesia uurimisrühmas töötavate õppejõudude poole. Varasematel aastatel teedeehituse ja geodeesia valdkonnas kaitstud lõputööde nimistuga saab tutvuda SIIT. Lõputöö tuleb esitada teedeehituse ja geodeesia uurimisrühma sekretarjaati hiljemalt nädal enne kaitsmispäeva või vastavalt kokkuleppele lõputöö juhendajaga.

| Tallinna Ülikool ttü lõputöö kava

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

Infosüsteemide analüüs ja kavandamine < Magistriõpe

Tallinna Ülikool (lühend TLÜ) on targa eluviisi eestvedaja. Meie siht on kujundada teadmistepõhist elukorraldust, kaalutletud otsustamist, ühiskonna ja riigi avatud arendamist.

Mehaanikateaduskonna infokiri juuni 2014

TTÜ Ehitusmaterjalid, Tallinn, Estonia. 646 likes. Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusprotsesside uurimisrühm, Ehitusmaterjalid.

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL ttü lõputöö kava

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

TTÜ IT ained

kava 2021 kava 2022 kava 2023 kava ELL ja TTÜ KOOLITUSPROGRAMM “Koostöö ja tasakaalustatud arengu juhtimine” lõputöö Kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö üleriigilisel tasandil lõputöö koostaja: Jüri Võigemast esitatud: 23. mai 2006

Saateks - staff.ttu.ee ttü lõputöö kava

Lõpukursuse üliõpilane esitab oma kolledžile kinnitamiseks lõputöö kava koos juhendaja kirjaliku nõusolekuga kas vastavalt kolledži direktori käskkirjaga kehtestatud ajakavale või kehtestatud ajakava puudumisel hiljemalt 1. novembriks. Juhendaja nõusoleku vormi leiad siit: Lõputöö kava sisaldab (2-3 …

1. samm TEEMA JA JUHENDAJA LEIDMINE

(kehtestatud TTÜ nõukogu 18.06.2013 määrusega nr 6, muudetud nõukogu 17.06.2014 määrusega nr 6). Olenemata sellest, kas lõputöö on uurimis- või projekteerimisalane, koostab üliõpilane juhendaja ja konsultantide nõudeid ning soovitusi arvestades lõputöö kava ja täidab bakalaureuse lõputöö

Raamatukogu 100 < Raamatukogust < Raamatukogu < Asutused ttü lõputöö kava

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

Kohalike omavalitsuste ettepanekud riigieelarve

Lisa 3. Lõputöö teemat tutvustav e-kiri tippjuhtidele .. 76 Lisa 4. Toimunud intervjuude kava ja ettevõtete lühikirjeldus .. 76 Lisa 5. Töö autori hinnangud …