Mis on elektromagnetkiirgus? | Kiirgusinfo.ee

KINNITATUD majandusteaduskonna dekaani 17. aug 2017 korraldusega nr 1-24/332 Lisa 1 NÕUDED ÜLIÕPILASTÖÖDELE TTÜ MAJANDUSTEADUSKONNAS Tallinn 2017

Images of Ttü allikad
ttü allikad

Tallinn : TTÜ kirjastus, ì ò. lk. ó-77. Aavik, A. Estonian road network and road management // The Baltic journal of road and bridge engineering. 1 (2006) 1, p. 39-44.

Avalehekülg < Tallinna Tehnikaülikool - Sinu elustiil!

TTÜ PUBLIKATSIOONID 2006 EHITUSTEADUSKOND Raamatud Idnurm, S. (tlk.). Eurokoodeks : ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused. Muudatus A1. Lisa A2, Rakendamine

TTÜ PUBLIKATSIOONID 1998 EHITUSTEADUSKOND Raamatud

Autorlus — üks peamisi kriteeriume informatsiooni hindamisel.. Kas on võimalik kindlaks teha dokumendi autor — koostaja või organisatsioon? Kas seda infot saab kontrollida? Kas on võimalik kindlaks teha, et dokument asub akadeemilist või teaduslikku informatsiooni sisaldaval leheküljel?

e-Raamatukogu
ttü allikad

TTÜ PUBLIKATSIOONID 2001 EHITUSTEADUSKOND Raamatud Department of Environmental Engineering : activity report î ì ì ì. Tallinn : TTÜ kirjastus, î ì ì í. ï ñ p. (Tallinna Tehnikaülikooli ülevaated = Reports of Tallinn Technical University. , Civil engineering ; 8). Engelbrecht, J. (ed.). Estonian Academy of Sciences year book 2000.

NÕUDED ÜLIÕPILASTÖÖDELE TTÜ MAJANDUSTEADUSKONNAS

Teaduse ja tehnika valdkonna entsüklopeediaid TTÜ raamatukogus: McGraw-Hill encyclopedia of science & technology : an international reference work in 20 volumes including an index. (1987). 6th ed.

TTÜ teadlased otsivad võimalusi lämmastikureostuse

TTÜ PUBLIKATSIOONID 2001 EHITUSTEADUSKOND Raamatud Department of Environmental Engineering : activity report î ì ì ì. Tallinn : TTÜ kirjastus, î ì ì í. ï ñ p. (Tallinna Tehnikaülikooli ülevaated = Reports of Tallinn Technical University. , Civil engineering ; 8). Engelbrecht, J. (ed.). Estonian Academy of Sciences year book 2000.

TTÜ PUBLIKATSIOONID 2001 EHITUSTEADUSKOND Raamatud

TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

www.tud.ttu.ee
ttü allikad

Soovituslik TTÜ Informaatikainstituudi magistritööde hindamisjuhend. Magistritöö ja inseneriõppe lõputöö on iseseisev uurimuslik, arenduslik või rakenduslik loomingulise suunitlusega töö, milles sisaldub vastava erialaga seotud probleemi analüüs, ülesande püstitus ja lahendus [TTÜ lõpetamise eeskiri, 3. peatükk, § 11.