Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž

tartu ülikool põhikiri Tartu Ülikool annab Kliinikumi omandisse üle Vabariigi Valitsuse 24. novembri 1998. a määruse nr 262 alusel Tartu Ülikoolile üle antud enne 16. juunit 1940. a Tartu Ülikooli omandis olnud ning enne Kliinikumi asutamist riikliku organisatsiooni Tartu Ülikooli Kliinikum kasutuses olnud vara.

Põhikiri | Tartu Ülikooli genoomika instituut

Alusdokumendid Tartu Ülikooli arengukava aastateks 2015-2020 Tartu Ülikooli põhikiri

Põhikiri | Tartu Ülikooli ökoloogiga ja maateaduste instituut

1.1. "Hermes" on vabatahtlik Tartu Ülikooli majandusteaduskonna vilistlaste mit­­te­­­tulun­dus­ühing (edaspidi ühing), mis ühendab Tartu Ülikooli majandusteadus­konna vilistlasi, teaduskonna õppejõude ning töötajaid ja üliõpilasi. Liikmete elukoht ei too kaasa piiranguid. …

TARTU ÜLIKOOL

Tartu Ülikool on Liikumistervise innovatsiooni klastri SportEST partner. www.sportest.eu. Spordimeditsiini Sihtasutuse projekt EU49304 „Liikumistervise innovatsiooni klaster“ on perioodil 1.11.2015-30.10.2018 kaasrahastatud EAS-i Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist.

PÕHIKIRI | Tartu Ülikooli majandusteaduskond

Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu põhikiri Võttes aluseks teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse paragrahvi 5 lõike 1, ülikooliseaduse paragrahvi 19 lõike 31, Tartu Ülikooli seaduse paragrahvi 3 lõike 5 punkti 8 ja Tartu Ülikooli põhikirja paragrahvi 34 punkti 61 ning paragrahvi 75 ja inimgeeniuuringute seaduse, kinnitan Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu põhikirja.

Põhikiri | Tartu Ülikooli Füüsika Instituut

Õigusteaduskonna põhikiri (alates 01.01.2016): Õigusteaduskonna põhikiri. Õigusteaduskond Näituse 20, 50409, Tartu, Eesti Telefon: 737 5390 Kaarli pst 3, 10119

Põhikiri | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi

PÕHIKIRI. I ÜLDSÄTTED. 1.1. Mittetulundusühing Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi (edaspidi ühing) on loodud sporditegevuse edendamiseks avalikes huvides ning Tartu Ülikooli (edaspidi ülikool) kehakultuuriteaduskonna õppe- ja teadustöö toetamiseks. 1.2. Ühing on 4. oktoobril 1908.

Õigusaktid | Tartu Ülikool

tartu ülikool põhikiri TARTU ÜLIKOOLI SIHTASUTUS. PÕHIKIRI. 1. SIHTASUTUSE NIMI, ASUKOHT, TÄHTAEG JA MAJANDUSAASTA. 1.1 Sihtasutuse nimeks on Tartu Ülikooli Sihtasutus (edaspidi “sihtasutus”).. 1.2 Sihtasutuse asukohaks on Tartu linn.. 1.3 Sihtasutus on asutatud määramata ajaks.. 1.4 Sihtasutuse asutaja on Tartu Ülikool. 1.5 Sihtasutuse majandusaasta algab 1. juulil ja lõpeb 30. juunil.

Põhikiri - Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum

tartu ülikool põhikiri 1. Üldsätted • 1.1. Käesolev põhikiri sätestab Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogu (edaspidi raamatukogu) tegevuse eesmärgid ja ülesanded erialaraamatukoguna, raamatukogu juhtimise korra ja struktuuri, vara valdamise ja käsutamise korra, aruandluse ja …

Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskond

tartu ülikool põhikiri PÕHIKIRI. I ÜLDSÄTTED. 1.1. Mittetulundusühing Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi (edaspidi ühing) on loodud sporditegevuse edendamiseks avalikes huvides ning Tartu Ülikooli (edaspidi ülikool) kehakultuuriteaduskonna õppe- ja teadustöö toetamiseks. 1.2. Ühing on 4. oktoobril 1908.

Images of Tartu Ülikool põhikiri

tartu ülikool põhikiri Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks! TÜ teaduskool