Eesti Keele Instituut - dict.ibs.ee sünonüümisõnastik dict

This is a comprehensive dictionary of Estonian synonyms, offering words used in writing and/or speech, including a selection of older, dialectal and colloquial words or expressions, plus some special terms

Estonian Dictionary Online Translation LEXILOGOS >>

Õppeteema, alateemad. Lõiming õppekava läbivate teemade ja teiste õppeainetega Tunde Põhimõisted Õppematerjal Õppetegevus Soovitavad õpitulemused ja hindamine I. Raamatud ja trükiaja- kirjandus.

Õpetaja R. Bobõlski töökava näidis (5. kl) – Õppekava

Erelt M., Erelt, T., Ross, K. (2007). Eesti keele käsiraamat. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus http://www.eki.ee/books/ekk09/index.php?p=6. http://www.eki.ee/books

Kasutatud materjalid

dict.cc English-German Dictionary: Translation for adrenal gland. English-German online dictionary developed to help you share your knowledge with others. More information! Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honeys Business Dictionary (German-English). Thanks on that account!

The Dictionary of Estonian Synonyms – META-SHARE

Estonian Wordnet is based on the wordnet theory and we have closely followed the principles adopted in the Princeton WordNet and EuroWordNet projects. EstWN currently (October 2018) contains about 86,000 concepts (about 139,000 words) which is held in place by …

Keeleveeb

Sünonüümisõnastik See on TA Eesti Keele Instituudi poolt 1991. aastal kirjastatud sõnastiku WWW versioon. Sõnaraamatus on ligikaudu 10000 sünonüümirida, mis koosnevad üksiksõnadest, sõnaühenditest, sealhulgas fraseologismidest.

Estonian Wordnet - ut sünonüümisõnastik dict

Õppeteema, alateemad. Lõiming õppekava läbivate teemade ja teiste õppeainetega Tunde Põhimõisted Õppematerjal Õppetegevus Soovitavad õpitulemused ja hindamine TEKSTIDE LIIGID Suuline ja …

Kasutatud materjalid sünonüümisõnastik dict

Eesti Keele Instituut Kommentaarid sõnaraamatu kohta palun saata uudised@kki.ee! Kontaktandmed: Ülle Viks, Dr. Phil. TA Eesti Keele Instituut Roosikrantsi 6 EE0100 Tallinn

EESTI KEELE TÖÖKAVA 7. KLASSILE Tundide arv: Kasutatav

Erinevate sünonüümsete mõistete, teemakohaste terminite ja kaudsemalt seotud märksõnade kaardistamiseks ja visualiseerimiseks on hea koostada kas ülevaatlik mõistekaart, sõnapilv, tabel või kasvõi lihtsalt veebidokument, mida saate pidevalt täiendada.

Eesti-inglise-eesti sõnastik sõnaraamat sünonüümisõnastik dict

Täname kõiki tasuta Interneti-sõnastike loojaid! Otsi sõna: Salvesta seadistus

1. Ettevalmistus infootsinguks | Infopädevus

7) tervis ja ohutus – taotletakse õpilase kujunemist vaimselt, emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline

dict.cc dictionary :: adrenal gland :: English-German

1. Klõpsa alltoodud loendis sõnastikel, kust soovid otsida. 2. Kirjuta lehekülje päises olevasse lahtrisse otsisõna ja vajuta Enter-klahvi. Keeleveeb teeb päringu kõikidesse valitud sõnastikesse korraga.