rootsi keele film 3 - YouTube

Rootsi keele suureks eripäraks on see, et määratud (lõpp)artikkel liidetakse nimisõna määramata vormi ehk nimisõna nimetava vormi lõppu. Määratud (lõpp)artikliks on ainsuses –en, -n või -et, -t ning mitmuses –na, -a ja –en. Määratud artiklit kasutatakse üldiselt nimisõnadega, mis tähistavad mingit varem

Om Sverige på svenska 1. Rootsi keele õpik algajatele - Apollo

rootsi keele o
Meie rootsi keele kursuste grupid on mõistlikult väikesed (kuni 8 inimest) selleks, et pakkuda õppijale personaalset lähenemist ja võimaldada õpetajal tegeleda iga õppijaga vastavalt tema oskustele ja vajadustele. Pakutavad tasemed on A1- C1 ehk algtasemest kuni vilunud keelekasutaja tasemini välja.

Väike Rootsi OÜ - Home | Facebook

rootsi keele o
Rootsi keelest. Rootsi keelt räägivad umbes 9 miljonit inimest Rootsis ja lisaks veel 300,000 inimest Soomes, kus see on üheks riigikeeleks. Soomes paiknevad rootsi keele rääkijad enim edela- ja lõunarannikul, kui ka Läänemerel Ahvenamaa saartel, mis kuuluvad Soomele.

Õpime rootsi keelt

Rootsi keel on indoeuroopa keel, mis kuulub Skandinaavia germaani keelte hulka. Rootsi keele sugulaskeelteks on näiteks norra, taani ja saksa keel. Rootsi keeles on ka palju laensõnu prantsuse keelest. Rootsi keeles tegusõnad pöörduvad erinevates ajavormides. Nimisõnad on kahest soost. Omadussõnad käänduvad nende sugude järgi.

Rootsi keele õpe — Rootsikeel

å - hääldub eesti o-na o - hääldub eesti u-na u - hääldub ligikaudselt eesti ü-na 6 NIMISÕNA & ARTIKKEL Rootsi keeles jaotatakse nimisõnad en- ja ett-sõnadeks. Sõna kuulumise en- või ett-sõnade hulka näitab ära vastav artikkel – en või ett, mille tähendus on üks. NB!

Tõlked rootsi keelde ja keelest | Skrivanek Baltic | 5622 8190

rootsi keele o
Rootsi keelt räägib ligikaudu 10 miljonit inimest ja see on Rootsi riigikeel, teine riigikeel Soomes ning üks Euroopa Liidu ja Põhjamaade Nõukogu ametlikest töökeeltest. Rootsis on umbes 9,4 miljonit rootsi keele kõnelejat, samuti on neid Soomes 290 000, USAs 70 000, Hispaanias 40 000, Ühendkuningriigis 30 000 ja Kanadas 20 000.

Õppige rootsi keel selgeks internetis - kiire, tasuta ning

Rootsi keele kursused Norra keele kursused. Miks õppida meie keeltekoolis? Meie keeleõpe on tõhus ja meeldiv. Võid olla kindel, et iga keelekursuse lõpus tunned, et oled õpitavas võõrkeeles tublisti arenenud.

Teavet soome ja rootsi keele kohta - InfoFinland

Rootsi-eesti sõnaraamat. Kvaliteetsed online sõnaraamatud, tõlked, vestmikud, grammatikad, teemad ja keele mängud tasuta

Folkuniversitetet keeltekool ja keeltekursused Tartus

Rootsi tähestikus on 29 tähte. Üks rootsi keele tunnusmärk on iseloomulik vokaalisüsteem. Vokaalide pikkus ja lühidus otsustavad sõnatähenduse. Ka toonikõrgus mängib rootsi keeles rolli. Rootsi keele sõnad ja laused on üldiselt pigem lühikesed. Lausejärjestus järgib kindlaid reegleid. Ka …