Kinnistusraamat

Teisest riigist või pankadevahelise ülekande puhul palume arvestada, et Euroopas on ülestõusmispühad ajavahemikus 19.–22. aprill 2019 ning soovitame pühade ajal tehtavad ülekanded kavandada varakult.

Lääneranna Vallavalitsus (77000298) - Äriregistri teabesüsteem

äriregister asukoht
Eesti Eng: Kasutajanimi: Tavakasutaja Asutus: RIK Sessioon aegub 59 minuti pärast. Äriregistri teabesüsteem Kinnistuportaal

Äriklient | Maksu- ja Tolliamet

LEI kood on vajalik, kui ettevõte soovib osaleda ühel või teisel viisil Euroopa finantsturgudel. Meie kaudu LEI kood kätte soodsalt ja vaid mõne tunniga.

Registrite ja Infosüsteemide Keskus

äriregister asukoht
Asukoht ja aadress Tornimäe 2, Tallinn 15010, Eesti Registreerinud riigi nimetus Eesti Vabariik Registreerimise kuupäev 08.12. 1995 Registrikood 10004252 (EV Äriregister) Telefon +372 6 655 100

Kontakt | RIK

Registrikood 10237832 (EV äriregister) Esmakande aeg 19.08.1997 Telefon + 372 669 0900 Faks + 372 661 6037 SWIFT/BIC EKRDEE22 e-posti aadress info@krediidipank.ee Interneti kodulehekülg www.krediidipank.ee Audiitor AS PricewaterhouseCoopers Audiitori registrikood 10142876 (EV äriregister) Audiitori aadress Pärnu mnt 15, Tallinn 10141

ERA » Omniva

äriregister asukoht
Ühing teatab ühinemisest. Ühinemisel osalesid AS R-Kiosk Estonia (registrikood 10406134) ja Neli tuba OÜ (registrikood: 12634402), asukoht: Tallinn. Äriühingute võlausaldajatel palume esitada oma nõuded tagatise saamiseks kuue kuu jooksul käesoleva teate avaldamisest (ÄS § 399 lg 1).

Politsei- ja Piirivalveamet (70008747) - Äriregistri

äriregister asukoht
registrijärgne asukoht. Osutatud teave on saadaval csv-, .txt- or .xlsx-formaadis ja sellele saab juurdepääsu siit. Kasutaja võib valida andmete esitusviisi vastavalt sellele, milleks andmeid soovitakse kasutada. Kõik äriregistri kanded avaldatakse elektrooniliselt ametliku väljaande „Latvijas Vēstnesis“ veebilehel. Sama

Registriosakonna kontaktandmed | Justiitsministeerium

Asutus võtab vastu e-arveid. E-arvete vastuvõtmise teenusepakkuja on: Omniva, AS Eesti Post (10328799)

Notarite Koda / Äriühingute asutamine

äriregister asukoht
VIIMANE AEG E-ARVETELE ÜLEMINEKUKS Alates 1. juulist võtavad kõik riigiettevõtted ja –asutused vastu ainult e-arveid. E-arvetele üleminek pole aga eraettevõtte jaoks mitte ainult kohustus, vaid samas ka võimalus oma raamatupidamine oluliselt efektiivsemaks muuta ning märkimisväärselt aega säästa.

Registriosakonna kontaktandmed | Justiitsministeerium

VIIMANE AEG E-ARVETELE ÜLEMINEKUKS Alates 1. juulist võtavad kõik riigiettevõtted ja –asutused vastu ainult e-arveid. E-arvetele üleminek pole aga eraettevõtte jaoks mitte ainult kohustus, vaid samas ka võimalus oma raamatupidamine oluliselt efektiivsemaks muuta ning märkimisväärselt aega säästa.