Leeslijst

De leeslijst is een halve lijst. Bedoeld om een boek of tijdschrift te presenteren als ware het een kunstwerk. Maar ook uit te nodigen tot lezen, omdat de helft van de lijst ontbreekt en het boek dus makkelijk uit de lijst genomen kan worden.