Õppepuhkus - RMP.ee
Õppepuhkus. Töötajale ja avalikule teenistujale antakse taseme-, tööalase- või vabaharidusliku koolituse läbimiseks õppepuhkust. Koolitusel osalemisel tuleb arvestada, et kõik koolitused põhinevad õppekaval, mille täitmine ongi koolituse sisu.
Doktorikoolid | Haridus- ja Teadusministeerium
õppepuhkus ttü
Õppepuhkus on reguleeritud nii töölepingu seaduses kui täiskasvanute koolituse seaduses. Õppepuhkuse eesmärgiks on anda töötajale vaba aega õppimiseks. Koolitustel osalemiseks on töötajal õigus saada kalendriaasta jooksul õppepuhkust kuni 30 kalendripäeva.
Tööandja saab võimu otsustada, kas õppepuhkuse ajal jääb
Vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele võivad üliõpilased ja eksternid taotleda oma tööandjalt õppepuhkust.. Õppepuhkust on üliõpilasel võimalik saada õppeasutuse teatise alusel kuni 30 kalendripäeva kalendriaasta jooksul, millest 20 kalendripäeval säilitatakse töötajale keskmine töötasu ja ülejäänud 10 kalendripäeva on tasustamata puhkus. Õppeasutuse teatisel
Õppepuhkus ja koolituse rahastamine | Haridus- ja
Enamusel TTÜ õppekavadel (s.o. enamuse TTÜ-s õpitavate erialade) õppimiseks on nii RE kui ka REV õppekohad. On üksikud õppekavad, millel õppimiseks eksisteerivad vaid REV õppekohad. Ainult sellistesse õppekavadesse kuuluvate ainete lülitamisel oma õpingukavasse tuleb silmas pidada, et nende õppimine on tasuline ka RE üliõpilastele.
Avaleht – Riigi Teataja
See küsimus huvitab neid TTÜ-sse immatrikuleeritud üliõpilasi, kes on varem õppinud TTÜ-s või mõnes teises kõrgkoolis Eestis või välismaal, on töötanud või töötavad õppimiseks valitud erialal ning töö käigus või tööga kaasnenud täiendõppe kursustel omandanud õpitava eriala jaoks olulisi teadmisi.
Täiendusõppija < Tallinna Tehnikaülikool - Sinu elustiil!
Täpne otsing. Täpse otsingu lehel on võimalik eraldi otsida avaldatud seaduste, üleriigiliste määruste, Vabariigi Valitsuse korralduste ja Riigikogu otsuste kõiki muudatusi sisaldavaid terviktekste, akti andja poolt vastuvõetud sõnastuses algtekste, kohaliku omavalitsuse üksuste algtekste ning moodulpäringuga õigusteavet teistelt veebilehtedelt.
Üliõpilastööd | Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut
Maateaduste ja ökoloogia doktorikool (TÜ, TTÜ, EMÜ, TLÜ, vastutav ülikool: Tartu Ülikool) Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikool (TÜ, TTÜ, EMÜ, TLÜ, vastutav ülikool: Tartu Ülikool) Kontaktid ja täiendav info toetatud doktorikoolide kohta asub SA Archimedese kodulehel.
INFOTEHNOLOOGIA - pld.ttu.ee
Kristel Keskküla. MT1 10. . Õppepuhkus. . Õppepuhkus on töölepingu või teenistussuhte peatumine töölepingu alusel. töötavatele ja avalikus teenistuses olevatele isikutel koolituses osalemiseks.. Õppepuhkuse eesmärgiks on anda töötajale vaba aega õppimiseks ja koolitustel. osalemiseks. Õppepuhkust on võimalik saada koolitusasutuse teatise alusel kuni. 30 päeva kalendriaasta
Tööõiguse testid - RMP.ee
Tööelu portaal – kogu tööelu puudutav info ühest kohast!
SEB
õppepuhkus ttü
Oled otsustanud õpinguid jätkata kõrgkoolis. Kuidas toimub kooli sisseastumine, millal peab õpingute eest tasuma ja millal mitte? Kuidas õppida täiskoormusel, kes on ekstern? Järgnevalt leiad nendele ja paljudele teistele küsimustele vastused. Sisseastumine Avalduse võid esitada nii mitmesse kõrgkooli, kui soovi on. Ühes kõrgkoolis on võimalik kandideerida kahele erialale.
Mail.ee - free 20 GB email
õppepuhkus ttü
Kui tööandja peab töötaja koolitust vajalikuks, on õppepuhkus seaduse järgi tasuline. Kui kõik läheb plaanipäraselt, jõuab homme riigikogus teisele lugemisele uue täiskasvanute koolituse seaduse (TäKS) eelnõu. Kiirel valimiseelsel ajal on tasapisi oma teed rühkinud eelnõu, mille nii mõnigi punkt muudab oluliselt töö kõrvalt
Magistriõpe Eesti Mereakadeemias
õppepuhkus ttü
Magistriõpe Eesti Mereakadeemias Prof Anatoli Alop 27. juuni 2006 I. OSA Õppekava Spetsialiseerumised Laeva tehniline ekspluatatsioon ja laevajuhtimine Meretranspordi juhtimine Hüdrograafia Õppekava struktuur Õppekava üldmaht 1,5 x 40 = 60 AP, sealhulgas alusõpe 8,5 AP põhiõpe 13,5 AP eriõpe 14,0 AP magistriseminar 4,0 AP lõputöö 20,0 AP Õpingute maht Magistriõppe …