Ristsõnad ja mängud - Matemaatika
Matemaatika: Esileht 5. klass 6. klass 7. klass 8. klass 9. klass 10. klass Õpilaste tehtud tööd 5. Informaatika 7. Informaatika Kuldvillaku laadne mäng siin (avaldatud Koolielus) Ristsõnad. Powered by Create your own unique website
Matematika mängud 3.klass | Tallinna Rahumäe Põhikool matemaatika mängud 6 klassile
Tallinna Rahumäe Põhikool. Vabaduse pst. 50, 11615, Tallinn. rahumae@rahumae.edu.ee. Registrikood: 75016705 Direktor 6729042. Kantselei 6729040. Õpetajate tuba 6729045
Viited 4. klassile - Eve klassid
Lehe sisu Veebiaadress; Materjalid 4. klassile mottwikist. http://mott.edu.ee/mottwiki/index.php/Materjalid_4._klassile : Pranglimine http://www.miksike.ee
6. klassi ajaveeb: Matemaatika
Matemaatika 5. klass. T-algebra failidega töötamise juhendi leiad siit Naturaalarvud. Peastarvutamine (4 põhitehet, arvud 1 - 100) Koomiksiraamat "Juku koolis" (autorid Hanna Malk 5.kl ja Hedi Tammsalu 6
Matemaatika: 6. klass matemaatika mängud 6 klassile
Deep Sea Duel"(raskusastmele tuleb lisada võimalus liita negatiivsed arvud ja/või kümmnendmurrud) Double the donuts"(näitab arvu 2 astme kasvu) Otter Rush"(ruudud ja kuubid) "Patterning the …
6. klassi ajaveeb: Matemaatika
LIITMINE 6-LE LIITMINE 5-LE LIITMINE 4-LE PAARIS JA PAARITUD ARVUD (pane õigesse karpi) PAARIS JA PAARITUD ARVUD (pusle) PAARIS JA PAARITUD ARVUD. (liitmine 20-ne piires) MASSIÜHIKUD g ja kg (sorteeri asjad kaalu järgi) g ja kg (lünktekst) LAHUTAMINE 11-st Nädal (järjesta päevad) Nädal (lünktekst, trüki õiges jk) Kell (liiguta seiereid)
Kool.ee-haridusportaal :: 5. klass - matemaatilised mängud
 SIIT LEHELT LEIAD MÄNGE 1. KLASSI MATEMAATIKA HARJUTAMISEKS  Vaata lisaks SIIT
Matemaatika - Kirjastus Avita
Peastarvutamine Vihmapiiskadega mäng Korrutustabel 1 Korrutustabel 2 Korrutustabel 3Learn Teie tabelid KORRUTAMINE Erinevad mängud (inglise keeles) Korrutamismäng Lõbus laskmismäng korrutustabeli kinnistamiseks J agamine Mäng, Kus tuleb klikkida Õige vastuse ajal Arvuta JA värvi Aplusmath Hidden Picture - Peidetud pilt (+, -, *, :) Matho -
Kool.ee-haridusportaal :: 6. klass - matemaatilised mängud matemaatika mängud 6 klassile
Matemaatika põhivara on mõeldud kasutamiseks lisamaterjalina matemaatika õppimisel 5. klasside õpilastele, samuti neile, kes aitavad õpilastel teadmisi omandada (õpe Naturaalarvud Arv ja number Arv oli algul loendamise tulemus.
Matemaatika - 5. klass | TaskuTark
Matemaatika põhivara 5. ja 6. klassile. Matemaatika põhivara on mõeldud kasutamiseks lisamaterjalina matemaatika õppimisel 5. ja 6. klasside õpilastele, samuti neile, kes aitavad õpilastel teadmisi omandada (õpetajad, vanemad jne). Elektroonilisse teatmikku on koondatud mõisted riikliku õppekava matemaatika
Matemaatika koolis matemaatika mängud 6 klassile
Rühmades näidendi lavastamine - maht 4 ainetundi 1. “Loomade talvekorter”. Õpikus oleva näidendi käsitlemine eesti keele tunnis, rollide loosimine, järgmiseks tunniks kodune ülesanne: harjuta kodus oma tegelase jutu lugemist.
1.klass - matemaatika mänge matemaatika mängud 6 klassile
kool.ee Õppematerjalid õpilastele Tasemetööd Põhikooli lõpueksam Riigieksam Matemaatika testid VÄIKESTELE » Matemaatilised mängud » 6. klass - matemaatilised mängud 6. klass - matemaatilised mängud
Jane materjalid: 1. klassi materjalid matemaatika mängud 6 klassile
Järv (ld. keeles lacus) on seisva veega siseveekogu, millel puudub vahetu ühendus merega. Siseveekogud katavad maakera pinnast 4,2 miljonit km² ehk vaid paar protsenti.
Matemaatika 6. klassile, 1. osa | Koolibri
1. Lahenda tasemetöö 2014 läbi. Logi sisse EIS keskkonda ja vali sulle suunatud tasemetöö 2014. 2. Kodus harjutamiseks arvkiir https://www.thatquiz.org/tq-6/?-j8