Lapsepuhkuse avaldus

DOKUMENTIDE NÄIDISED AVALDUSED Tulumaksuvaba miinimumi avaldus Puhkuseavaldus Puhkuse-ja-lapsepuhkuse-avaldus Tasustamata puhkuseavaldus Töötaja avaldus töölepingu lõpetamiseks TÕEND LEPINGUD Tööleping Tööleping klienditeenindaja Tooleping tootmises Töölepingu muutmine Töölepingu lõpetamine poolte kokkuleppel Töölepingu lõpetamine erakorraliselt Töölepingu korraline

10-päevane isapuhkus - Perekooli Foorum

Isapuhkuse kasutamisel enne lapse sündi tuleb tööandjale esitada lapse eeldatav sünnitähtaeg ning lapse ema nimi ja isikukood. Kui kasutad puhkust pärast lapse sündi, siis tuleb esitada tööandajale lapse nimi ja isikukood. Tööandja arvutab väljamakstava isapuhkuse tasu sinu …

Taotlus puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamiseks

Avalduse kirjutamisel kasutatagu A4 formaadis valget paberit, kirjutada võib käsitsi sinise või musta sulepea või pastakaga, käekiri peaks olema kergesti loetav. Lehe servadesse tuleks jätta vähemalt 2,5cm vaba ruumi. Teksti paigutus lehel olgu otstarbekas ja kaunis. Jäta meelde!

Avalduse kirjutamine - Tarbekirjad
kuidas kirjutada isapuhkuse avaldust

1. Kuidas kirjutada kuupäevi? 7 2. Kuidas kirjutada telefoninumbreid? 7 3. Kuidas kirjutada hindu? 8 LÜHENDID 4. Kas lühendi a järele käib punkt või ei käi? 9 5. Kas aadressis kirjutada tänava nime järele ka sõna tänav või selle lühend? 9 6. Mis on registrinumbri ja arveldusarve lühend? 10 7. Kuidas lühendada sõnaühendit

Kuidas kirjutada avaldust ? - YouTube

Title: Lapsepuhkuse avaldus Author: Raili Karjane Last modified by: Katrin Kakkori Created Date: 10/20/2011 2:09:00 PM Company: Your Company Name Other titles

Isapuhkus - Perekooli Foorum

KUIDAS KIRJUTADA AVALDUST? KUIDAS KIRJUTADA AVALDUST? Järgnevalt mõned näpunäited, millised on avalduse kohustuslikud elemendid ja kuidas seda vormistada. 1. SAATJA andmed trükitakse lehe parempoolsesse ülemisse ossa: nimi ja perekonnanimi aadress telefon faks e-posti aadress jms. 2.

Kirja adresseerimine » ABIINFO » Omniva

Rose 3.02.2008 13:22 (11 aastat tagasi) . Tere, meie firma omanik sai 5 - ndal detsembril isaks. Sel aastal võttis ta välja 10 päeva isapuhkust. Kust ma leian selle isapuhkuse taotluse, millega hüvitatakse talle 10 päeva täisraha.

Isapuhkuse taotlus? - juura.ee

Järgnevalt mõned näpunäited, millised on avalduse kohustuslikud elemendid ja kuidas seda vormistada. Avalduse näidised (.doc või .odt formaadis) saad võtta 8-ndast punktist. Kuidas Kirjutada Avaldust | Kuidas.ee - Tarkuseraamat internetis!

Avalduse näidis - Sarnased failid

7. Kuidas vormistada avaldust? Täpsemini: kas avalduse adressaat kirjutada nimetavas või alaleütlevas käändes, kas sõna avaldus kirjutada suure või väikese tähega ja kas panna lõppu punkt või mitte? Kehtib üldreegel, et eraldi real seisva pealkirja järele punkti ei panda.

Sekretär

Tere! Kuidas kirjutada lapsehoolduspuhkusele jäämiseks avaldust? Mis seal kirjas peab olema ja milline peab olema vormistus, et oleks korrektne? Tänan!

Dokumendid - TarkNet
kuidas kirjutada isapuhkuse avaldust

Kui sa ei oska korrektselt lapsehoolduspuhkuse avaldust vormistada, oleme koostanud lühijuhendi, mida võiksid järgida (või kasuta meie näidist)

Maire Raadik KUIDAS VORMISTADA AMETIKIRJA
kuidas kirjutada isapuhkuse avaldust

isapuhkuse tasu (töölepingu seadus § 60) Kui e-keskkonnas taotlemine ei ole mingil põhjusel võimalik, siis saab taotluse esitada ka digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil andmik@sotsiaalkindlustusamet.ee või posti teel aadressil Tallinna 14, 79513 Rapla. Taotluse vormi leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Kuidas kirjutada lapsehoolduspuhkusele jäämise avaldust?

Isapuhkuse eest tasutakse tema keskmise töötasu alusel, kuid mitte rohkem, kui on kolmekordne Eesti keskmine brutokuupalk andmete alusel, mis Statistikaamet on avaldanud puhkuse kasutamise kvartalist arvates üle-eelmise kvartali kohta.

Taotlus puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamiseks
kuidas kirjutada isapuhkuse avaldust

Küsiksin isa 10-päevase puhkuse kohta ema dekreedi ajal. Kuidas on võimalik esitada avaldus 14 päeva ette, kui ei tea ju täpselt, millal laps sünnib? Reaalselt on puhkust vaja sellest hetkest alates, kui ema sünnitama läheb. Siis pole võimalik ka lapse nime/sünnitunnistust avaldusele panna… Kuidagi segane see asi. Lisaks, kas tööandja esitab pensioniametile taotluse, et raha