Koma, koolon ja mõttekriips koondlauses - Miksike

Mõttekriipsu nii ees ja järel on üks tühik (Kui seda ei oleks, siis oleks ju sidekriips). Mõttekriips kirjutatakse koodlauses loetelu ette kokkuvõtva sõna järele, temaga võib eraldada pikemat lisandit, tähistada lausekatkestust. Summa, mille Mari-Liis Tamm välja andis, oli tavatult suur – 1,2 miljonit krooni.

Rindlause, põimlause, lauselühend, mõttekriips ja koolon

• Kas mõttekriips ja koolon võivad olla kõrvuti? Sellisel juhul mõttekriips kustub, nt Ta ütles mulle – ja ma teadsin, et tal on õigus: „Sa ei saa nii heast võimalusest loobuda.” Ta kavatseb öelda – ja miks ka mitte: „Asjad ei liigu paigast, miski on korrast ära.”5 • Kas väljajättelises lauses on mõttekriipsu vaja?

Kirjavahemärkide loend – Vikipeedia

ja, ning, ega, vÕi rindlauses (9. kl) koma sidesÕna ees rindlauses (9. kl) 1 koma sidesÕna ees rindlauses (9. kl) 2 koolon, mÕttekriips, semikoolon rindlauses (9. kl) rindlause kirjavahemÄrgid (9. kl) 1 rindlause kirjavahemÄrgid (9. kl) 2 rindlause kirjavahemÄrgid (9. kl) 3 pÕimlause (9. kl) 1 pÕimlause (9. kl) 2

Tühikute kasutamise reeglid - Informaatika õpilastele

Mõttekriips ( – ) on kirjavahemärk, millega märgitakse lausekatkestust ja mõttepausi.. Seda kasutatakse koondlauses loetelu järel kokkuvõtusõna ees, kiilu eraldamiseks, muude lauseosade eriliseks esiletõstmiseks või lausekatkestuse tähistamiseks. Mõttekriipsu ümber jäetakse tühikud. Arvutikirjas on võimalik kasutada mitme pikkusega mõttekriipse.

EESTI PUNKTKIRJA KÄSIRAAMAT

Kui kohanimi ja kuupäev on kohakäändes, siis koma ei ole: Elvas 30. juunil 1962. a. esikohale tõstetud perekonnanime järgnevast eesnimest: Kessel, Mari; Goethe, Johann Wolfgang von, kümnendmurru täis- ja murdosa: 16,79, 15,2 (koma järel ei ole tühikut).

Koondlause ja korduvad lauseliikmed (määrused ja täiendid

Küsimuste ja ülesannete eristamiseks muust tekstist kasutatakse tühja rida. Joonimine Tavakirjas joonitud tekstid ja sõnad joonitakse punktkirjas punktidega 346 . Pikema tekstiosa (üle kolme sõna) joonimisel pannakse sõna ette kaks joonimismärki ja pärast viimast sõna üks …

Side- ja mõttekriips

Kas mõttekriips, koolon või ei kumbki? Joonistasime kõige ägedamaid sõidukeid lennukeid, rakette ja kuumaõhupalle. Joonistasime kõige ägedamaid sõidukeid: lennukeid, rakette ja kuumaõhupalle.

Sidekriips ja mõttekriips on erinevad asjad - Perekooli Foorum

koolon ja mõttekriips
Side- ja mõttekriips Kuigi arvutikirjas tekstide puhul ei järgita sageli korrektset side- ja mõttekriipsu kasutamist, on neil kirjavahemärkidel täita erinev funktsioon. I. Nii on sidekriips seotud sõnade kokku- ja lahkukirjutamisega, aga ka teksti stiiliga (nt lugemist hõlbustav sidekriips).

Kirjavahemärgid | iseoppur

koolon ja mõttekriips
Kirjavahemärkide loend loetleb kirjavahemärke.. hüüumärk (!, ¡); jutumärgid

Eesti keele NB

Koma, koolon ja mõttekriips koondlauses Teema: Emakeel/ Kombineeritud harjutused/Keskmine Tüüp: Märginoppija Kliki märginupul, siis sõnal, mille taha seda märki soovid Jälgi, kas lauses on kokkuvõttev sõna või ei, ja pane koondlause kirjavahemärgid (VIII kl)