evs.ee - Esileht - Eesti Standardikeskus

Markeering OÜ pakub liiklusmärkide müüki ja paigaldust üle Eesti. Kooskõlastellija soovidega leiame parimad lahendused, mis lähtuvud Eestis kehtivaststandardist: EVS 613 “Liiklusmärgid ja nende kasutamine”. Märgipost ja kinnitusvahendid on ilmastikukindlad.

EV ST 613:1993 - Eesti Standardikeskus

Toodangu iseloomustus 1. Liiklusmärgid valmistame vastavalt Eesti standarditele EVS 613:2001 „Liiklusmärgid ja nende kasutamine" ja EVS-EN 12899-1:2007 „Vertikaalsed liikluskorraldusvahendid“.. Omame CE sertifikaati liiklusmärkide tervikkomplektide valmistamiseks.. Liiklusmärkide valmistamiseks ja paigaldamiseks kasutame: 1.1. Firma 3M ScotchliteTM I ja II klassi nõuetele vastavaid

AS Tartekplus | Tooted

Eesti standardi EVS 613:2001 “Liiklusmärgid ja nende kasutamine” on koostanud Maanteeamet. Standardi kavand saadeti arvamuste saamiseks Teede- ja Sideministeeriumile, Sise-ministeeriumile, Tallinna, Tartu, Pärnu, Narva ja Kohtla-Järve Linnavalitsustele, Tallinna Tehnikaülikoolile, maakondade teedevalitsustele ja inseneribüroole

Hoiatusmärgid @ Go Safe - Kõik ohutusest!

LIIKLUSMÄRGID. Liiklusmärkide ja suunaviitade valmistamine ning paigaldamine vastavalt tellija poolt kooskõlastatud skeemile. Tootmisel lähtutakse standardist EVS 613 "Liiklusmärgid ja nende kasutamine". Kasutame alusmaterjalina tsingitud teraslehte või alumiiniumlehte. Kattekileks on firma Avery Dennison valgustpeegeldavad kiled.

EVS 613:2001 - Eesti Standardikeskus

evs 613 liiklusmärgid ja nende kasutamine
Tootmine ja müük. AS TREV-2 Grupp toodab järgmisi liikluskorraldusvahendeid: liiklusmärgid vastavalt standardile EVS 613 "Liiklusmärgid ja nende kasutamine" tähispostid vastavalt standardile EVS 614 "Teemärgised ja nende kasutamine" liiklusmärkide tarvikud: kinnitusklambrid, märgialused, postid jm.

Signaal TM - Liiklusmärgid

Hoiatusmärgid teatavad juhile eesoleva ohu iseloomu. Vastavalt ohu iseloomule peab juht kohandama oma sõiduki kiiruse olukorrale vastavaks. Liiklusmärgid on valmistatud vastavalt Eesti standarditele EVS 613:2001 „Liiklusmärgid ja nende kasutamine" ja EVS-EN 12899-1:2007 „Vertikaalsed liikluskorraldusvahendid“.

EVS 613:2001/A2:2016 Liiklusmärgid ja nende kasutamine

Juhime tähelepanu, et Majandus- ja kommunikatsiooniministri 1.10.2018 määrus nr 12 „Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele“ (RT I, 03.03.2011, 6) kehtestab liiklusmärkidele nõuded, mis osaliselt ei kattu standardis EVS 613:2001 esitatuga.

Images of EVS 613 liiklusmärgid ja nende kasutamine

Samuti saate otsida ja osta Eesti ja Euroopa (CEN ja CENELEC), rahvusvahelisi (ISO ja IEC) ning teiste riikide (DIN, SFS, BSI) standardeid. EVS uudised: Avaldatud on põlevkivi valdkonna algupärane standard EVS 940:2019 Ilmunud on EVS Teataja novembrikuu esimene number Toimus komiteede infopäev Ilmunud on EVS Teataja oktoobrikuu teine number

EVS 613:2001/A2:2016 Liiklusmärgid ja nende kasutamine

EVS 613:2001/A2:2016 Liiklusmärgid ja nende kasutamine = Traffic signs : application Eesti Standardikeskus, Eesti. Maanteeamet tehnilised andmed

Parkimisjoon - Teenuse kirjeldus

evs 613 liiklusmärgid ja nende kasutamine
Liiklusmärgid valmistame vastavalt Eesti standarditele EVS 613:2001 „Liiklusmärgid ja nende kasutamineja EVS-EN 12899-1:2007 „Vertikaalsed liikluskorraldusvahendid“. Omame CE sertifikaati liiklusmärkide tervikkomplektide valmistamiseks.

EESTI STANDARD EVS 613:1997

evs 613 liiklusmärgid ja nende kasutamine
Juhime tähelepanu, et Majandus- ja kommunikatsiooniministri 01.10.2018 määrus nr 12 „Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele“ (RT I, 03.03.2011, 6) kehtestab liiklusmärkidele nõuded, mis osaliselt ei kattu standardis EVS 614:2008 esitatuga.

EESTI STANDARD EVS 613:1997

EVS 613:2001/A2:2016 Liiklusmärgid ja nende kasutamine = Traffic signs : application Eesti Standardikeskus, Eesti. Maanteeamet tehnilised andmed